image
image
image

Faq

FAQs

 • Jak otworzyc firmę w Norwegii?

  Aby otworzyć firmę w Norwegii, musisz zarejestrować się w Brønnøysundregistrene (Rejestrze Przedsiębiorstw) i uzyskać numer organizacyjny. Następnie musisz wybrać formę prawną firmy, dostarczyć niezbędne dokumenty i spełnić wymogi finansowe. Warto także pozyskać poradę księgowego lub prawnika specjalizującego się w norweskim prawie podatkowym.
 • Jaka jest najprostrza forma działalności w Norwegii ?

  Najprostszą formą działalności w Norwegii jest jednoosobowa firma (ENK – enkeltpersonforetaket). To relatywnie niski próg wejścia, który pozwala jednej osobie prowadzić działalność gospodarczą. Nie prowadzi dodatkowych kosztów na start. Wymagania formalne są stosunkowo niskie, ale nadal ważne jest spełnienie regulacji podatkowych i meldunkowych.
 • Czy można zawiesić firme w Norwegii?

  Nie ma możliwości zawieszenia działalności. Natomiast jeśli firma ma nie przynosić przez dłuższy czas dochodów, jest możliwość wyrejestrowania jej z rejestru VAT (MVA). Nie trzeba jej wtedy zamykać, należy pamiętać tylko o zeznaniu rocznym, nawet jeśli przychody były zerowe.
 • Czy muszę płacić VAT w Norwegii? jaka jest stawka?

  W Norwegii istnieje podatek VAT (moms) o standardowej stawce wynoszącej 25%. Istnieją jednak także niższe stawki dla niektórych towarów i usług, takie jak 15% dla niektórych rodzajów żywności. Firmy są zobowiązane do płacenia go norweskiemu urzędowi skarbowemu co dwa miesiące czyli 6x w roku.
 • Jaka kwota jest podatku dochodowego w Norwegii?

  Stawka podatku dochodowego w Norwegii jest progresywna i zależy od dochodu. W 2023 roku stawki wynosiły od 22% do 45%. To oznacza, że im wyższy dochód, tym wyższy procent podatku dochodowego. Dodatkowo należy pamiętać, że w przypadku działalności jednoosobowej, poza podatkiem dochodowym przedsiębiorca opłaca jeszcze 11% trygavgift – czyli odpowiednik polskich składek zus.
 • Czy mogę wpłacić zaliczkę na podatek od działalności jednoosobowej?

  Tak, jako właściciel jednoosobowej firmy w Norwegii, możesz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w określonych okresach, aby uniknąć niespodziewanych obciążeń podatkowych. Wysokość zaliczek zależy od przewidywanego dochodu. Firma ENK ma możliwość wpłacenia 4 zaliczek w roku. Co więcej można je zmieniać jeśli np. w trakcie roku zorientujemy się , że nasze przychody wzrosły lub znacząco zmalały.
 • Czy mogę wpłacić zaliczkę na podatek w spółce AS?

  W przypadku spółki akcyjnej (AS) również można wpłacać zaliczki na podatek, ustalane są tylko dwie w pierwszej połowie roku. Skatteetaten zazwyczaj z roku na rok samo wylicza kwotę zaliczek, na podstawie dochodów z zeszłego roku. Nowe firmy mają możliwość zgłoszenia na początku roku.
 • Jakie są obowiązki pracodawcy w Norwegii?

  Obowiązki pracodawcy w Norwegii obejmują prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z pracownikami, takiej jak umowy o pracę, rozliczenia płac, opłacenia ubezpieczenia od wypadków w pracy czy dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego OTP. Pracodawcy muszą także zapewnić bezpieczne warunki pracy i przestrzegać norweskich przepisów dotyczących zatrudnienia.
 • Co to jest konto bankowe skattetrekk ?

  Konto bankowe “skattetrekk” to specjalne konto bankowe, na którym pracodawcy w Norwegii przechowują zaliczki na podatek dochodowy pobierane od wynagrodzeń swoich pracowników. Jest to mechanizm umożliwiający zbieranie i przekazywanie podatku dochodowego do norweskiego urzędu skarbowego. Co ważne, jeśli zrobi się przelew na to konto, nie można przelać środków spowrotem na rachunek firmy, możliwe są przelewy jedynie do urzędu.
 • Ile wynosi podatek pracodawcy arbeidsgiverafgift?

  Podatek pracodawcy, znany jako “arbeidsgiveravgift”, wynosi około 14,1% (w 2023 roku) i jest obowiązkowy dla pracodawców w Norwegii. Podatek różni się w zależności od Sone. Standardowa najwyższa stawka wynosi 14,1% ale miejscowości położone bliżej północy Norwegii mają stawkę 5,1% bądź nawet 0%
 • Kiedy należy zgłosić firmę do VAT?

  Firma powinna być zgłoszona do norweskiego urzędu skarbowego (Skatteetaten) jako podatnik VAT, gdy przekroczy limit obrót roczny w wysokości 50 000 NOK (norweskich koron). Po przekroczeniu tego progu, firma jest zobowiązana do pobierania i płacenia podatku VAT od swoich klientów. Co ważne, MVA należy dodać do pierwszej faktury, która przekracza ten limit.
 • Czy małżonek może pomagać w prowadzeniu działalności w Norwegii?

  Tak, małżonek może pomagać w prowadzeniu działalności w Norwegii, jednak zależy to od konkretnej formy prawnej firmy. W firmie jednoosobowej dochody z działalności należy rozdzielić między małżonków do ich prywatnych skattemeldingów. W spółce AS każdy z małżonków jest zarejestrowany jako pracownik i pobiera pensję.
 • Jakie moga być koszty w działalności gospodarczej?

  Koszty stałe firmy mogą obejmować opłaty za wynajem biura, ubezpieczenia, abonamenty na oprogramowanie i usługi. Jeśli firma korzysta z auta firmowego to również paliwo, bramki, naprawy. Zakup narzędzi czy ubrań roboczych.
 • Czy mogę używać auta prywatnego w swojej norweskiej firmie?

  Tak. Prowadząc działalność w Norwegii można rozliczać koszty związane z samochodem. Wygląda to inaczej w firmie jednoosobowej, a inaczej spółce. Należy mieć na uwadze, że istotny jest również typ samochodu. Varebil klasse 2 na zielonych tablicach daje możłiwość odliczenia Vat. Natomiast od personbil nie ma takiej możłiwości. W firmie jednoosobowej jeśli możemy korzystać z kjøreboka albo kupić auto na firmę. W obydwóch formach trzeba mieć na uwadzę, że korzystanie z firmowego auta w celach prywatnych wiąże się z niższym odliczeniem bądź jak to ma się w przypadku spółki, pracownik bądź właściciel jest opodatkowany za możliwość jazdy autem służbowym.
 • Czy mogę kupić materiały, narzędzia w Polsce do mojej norweskiej firmy?

  Oczywiście jest taka możliwość. Należy pamiętać o procedurach celnych i odpowiednim udokumentowaniu. Aby taki zakup mógł być kosztem w firmie, należy zgłosić go na granicy w TollEtaten, mając ze sobą fakturę zakupu na firmę. Jesli korzystamy z zewnętrznego przewoźnika, potrzebne są również dokumenty transportowe takie jak SAD bądź CRM
 • Co to jest altinn ?

  Altinn to internetowy portal w Norwegii, który umożliwia firmom, osobom fizycznym i instytucjom zgłaszanie informacji podatkowych i korzystanie z różnych usług online, takich jak składanie deklaracji podatkowych czy rejestracja firm.
 • Co to jest UDI ?

  UDI (Utlendingsdirektoratet) to norweska Dyrekcja ds. Cudzoziemców. Jest to agencja rządowa odpowiedzialna za sprawy związane z imigracją i kontrolą cudzoziemców w Norwegii, w tym wydawanie wiz i zezwoleń na pracę.
 • Co to jest skattekort?

  Skattekort to dokument wydawany przez norweski urząd podatkowy (Skatteetaten), który określa ile podatku zostanie pobrane z wynagrodzenia pracownika. Skattekort uwzględnia m.in. dochody, ulgi podatkowe i inne czynniki wpływające na obciążenie podatkowe. Dla osób nowo przyjezdnych jest możliwość ze skorzystania z kildeksatt25%. Oznacza to, że pobierane jest 1/4 podatku od wynagrodzenia a w zeznaniu rocznym, nie ma ani zwrotu ani dopłaty.
 • Czy jako pracownik mogę zmienić kartę podatkową?

  Tak, jako pracownik w Norwegii masz możliwość zmiany skattekortu, jeśli twoja sytuacja finansowa lub osobista uległa zmianie. Możesz to zrobić online za pośrednictwem portalu Altinn lub poprzez kontakt z norweskim urzędem podatkowym.
 • Co to jest feriepenger?

  Feriepenger to środki przeznaczone na wypoczynek pracowników w Norwegii. Stanowią one 10,2% rocznych zarobków brutto pracownika i są gromadzone przez cały rok.
 • Kiedy jako pracodawca muszę wypłacić feriepenger?

  Pracodawca w Norwegii jest zobowiązany do wypłacenia feriepenger pracownikowi przed określonym terminem, który przypada zazwyczaj między 1 maja a 30 czerwca. Data ta może się różnić w zależności od umowy zbiorowej lub indywidualnej zawartej z pracownikiem. Często pracodawca rozlicza Feriepenger wraz z zakończeniem stosunku pracy. Warto mieć na uwadze, że feriepenger wypłacane w kolejnym roku jest zwolnione z zaliczki na podatek, także pracownik otrzymuje 100% na konto bankowe(nie dotyczy pracownik posiadających kildeskatt. Natomiast wypłacane w tym samym roku jest objęte zaliczką na podatek względem skattekort jaką posiada pracownik.
 • Co to jest karta hms ? np. byggekort? renholdkort?

  Karta HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) to norweska karta, która potwierdza, że pracownik lub firma przestrzega przepisów dotyczących zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Byggekort to specyficzna odmiana karty HMS, wydawana pracownikom budowlanym. Potwierdza ona, że osoba posiada wymagane kwalifikacje i przeszła szkolenie związane z bezpieczeństwem na placu budowy. Renholdkort to karta HMS dla pracowników sprzątających i czyszczących. Umożliwia ona pracownikom dostęp do obiektów, do których jest wymagane spełnienie określonych standardów dotyczących higieny i bezpieczeństwa. Posiadanie odpowiedniej karty HMS, takiej jak byggekort czy renholdkort, jest często obowiązkowe na wielu norweskich placach budowy i w miejscach pracy, aby zapewnić bezpieczne i zgodne z przepisami warunki pracy.